Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Časopis Na kolene č. 14 online

Zverejnené na stránke: 5. novembra 2020 | Oznam zverejnil:

Časopis prijímateľov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Na Kolene vznikol v roku 2015. Tento rok oslavujeme päťročnicu. Vychádza naše 14.číslo.

Zameriava sa výhradne na tvorbu našich klientov a poskytuje možnosť realizovať sa, vyjadrovať svoje pocity, postoje, vedomosti, výtvarné schopnosti. Každý prispieva formou, ktorá mu je blízka.
Vychádza v periodicite zhruba 3 krát do roka.

Názov Na Kolene vznikol ako pracovná prvotina, keďže sme naozaj pracovali na kolene – práce veľa, času málo. Nemali sme miesto ani pravidelný čas, učili sme sa za chôdze. Dnes už je to inak. Redaktorský tím je takmer profesionálny, super perfektný a naďalej napreduje. S názvom sme sa stotožnili a osvojili si ho.

Pôvodne časopis vychádzal iba v tlačenej podobe, ale korona kríza nás priviedla k myšlienke aj realizácii elektronickou formou. Rozhodli sme sa pokračovať v oboch.

Klienti, ktorí majú záujem, sa môžu takouto formou prezentovať.

Počas niekoľkých rokov sa redaktorský tím značne rozrástol, ustálil a vznikla Redakčná rada. Pravidelne sa v piatky stretávame a tvoríme a tvoríme a tvoríme. Výsledky tejto tvorby sú pretavené do časopisu.

A čo je na tom najlepšie, táto práca nás baví.

Text: A. Tulisová, časopis online: M. Kralovič-- KONIEC OZNAMU --