Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM

1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Časopis Na kolene č. 14 online

Zverejnené na stránke: 5. novembra 2020 | Oznam zverejnil:

Časopis prijímateľov Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Na Kolene vznikol v roku 2015. Tento rok oslavujeme päťročnicu. Vychádza naše 14.číslo.

Zameriava sa výhradne na tvorbu našich klientov a poskytuje možnosť realizovať sa, vyjadrovať svoje pocity, postoje, vedomosti, výtvarné schopnosti. Každý prispieva formou, ktorá mu je blízka.
Vychádza v periodicite zhruba 3 krát do roka.

Názov Na Kolene vznikol ako pracovná prvotina, keďže sme naozaj pracovali na kolene – práce veľa, času málo. Nemali sme miesto ani pravidelný čas, učili sme sa za chôdze. Dnes už je to inak. Redaktorský tím je takmer profesionálny, super perfektný a naďalej napreduje. S názvom sme sa stotožnili a osvojili si ho.

Pôvodne časopis vychádzal iba v tlačenej podobe, ale korona kríza nás priviedla k myšlienke aj realizácii elektronickou formou. Rozhodli sme sa pokračovať v oboch.

Klienti, ktorí majú záujem, sa môžu takouto formou prezentovať.

Počas niekoľkých rokov sa redaktorský tím značne rozrástol, ustálil a vznikla Redakčná rada. Pravidelne sa v piatky stretávame a tvoríme a tvoríme a tvoríme. Výsledky tejto tvorby sú pretavené do časopisu.

A čo je na tom najlepšie, táto práca nás baví.

Text: A. Tulisová, časopis online: M. Kralovič-- KONIEC OZNAMU --