Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí rodičia, rodinní príslušníci.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a usmernenia MPSVaR je možné ambulantnú formu opäť otvoriť, u nás od 07. 01. 2021.

S prianím zdravého a úspešného štartu sa tešíme na všetkých, ktorí sú zdraví a odhodlaní zvládnuť to s nami.

Dovoľujem si Vám ale pripomenúť, že stále platí Uznesenie vlády, z ktorého vyberám: „…B obmedzuje – B.1.17. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín, a to na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb alebo zo zariadenia sociálnych služieb.“

V tejto súvislosti Vás prosím o preukázanie sa negatívnym výsledkom pri prvom nástupe Vášho dieťaťa či rodinného príslušníka do DSSpKM.

Tieto podmienky sa vzťahujú aj na klientov RCA.

Viem, že je to veľa povinností hneď na úvod, ale blýska sa na lepšie časy (už sa začíname očkovať :o), takže to už snáď vydržíme.

Naďalej platí Desatoro opatrení v DSSpKM do odvolania:
1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

 

Senzorická záhrada

Zverejnené na stránke: 4. novembra 2020 | Oznam zverejnil:

Pred rokom sme napísali projekt, ktorý nesie názov Senzorická záhrada, alebo Záhrada pre všetkých. Reagovali sme tak na výzvu Nadácie ČSOB. Cieľom bolo zrevitalizovať nevyužívaný priestor záhrady pred hlavným vchodom budovy B a premeniť ho na Senzorickú Záhradu. Podarilo sa nám získať grant a projekt do značnej miery zrealizovať.

Ďakujeme Nadácii ČSOB za túto možnosť. Tiež patrí poďakovanie dobrovoľníkom z projektu Naše mesto a p. Korčokovi, ktorí nám pomohli vykopať základy pre senzorický chodník. Tiež ďakujeme Václavovi Petrášovi za odborné vedenie v duchu permakultúry.

Podarilo sa nám toto: osadili sme altánok, vysadili 5 ovocných stromov, množstvo jedlých a okrasných kríkov, vytvárame senzorický chodník pre chôdzu naboso, osadili drevený hrací prvok – kladinu, zakúpili drevené lavičky, vyrobili vyvýšené záhony pre pestovanie zeleniny a iných rastlín.

Záhrada už teraz slúži našim klientom ako pracovno–relaxačná zóna. Je to forma aktivizácie klientov prostredníctvom práce v záhrade, práce v drevárskej dielni, učenie novým zručnostiam, tiež zmysluplné trávenie času – starostlivosť o priestor, zodpovednosť. V aktívnej zóne budeme prostredníctvom rôznych aktivít rozvíjať pracovné zručnosti ako je hrabanie lístia, starostlivosť o rastliny, trhanie buriny, polievanie rastlín, kopanie zeminy, práca s fúrikom, sadenie a starostlivosť o rastliny, zber úrody a plodov, zber liečivých byliniek, ich následné sušenie a skladovanie, varenie čaju a pod. V relaxačnej zóne bude priestor na relax a oddych na čerstvom vzduchu, prechádzku v bezpečnom prostredí, športové aktivity a iné.

Prínosom je fyzická aj duševná aktivizácia. Učíme sa byť EKO a myslíme si, že sa nám to spoločne postupne darí.

Plnenie a realizácia našich cieľov sa tu zďaleka nekončí. Máme v pláne  zveľaďovať záhradu do najlepšej možnej miery. Chceme zlepšovať kvalitu života  našich klientov, nás i okolitej komunity.

Text a foto: projektový tím-- KONIEC OZNAMU --