Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM

1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Senzorická záhrada

Zverejnené na stránke: 4. novembra 2020 | Oznam zverejnil:

Pred rokom sme napísali projekt, ktorý nesie názov Senzorická záhrada, alebo Záhrada pre všetkých. Reagovali sme tak na výzvu Nadácie ČSOB. Cieľom bolo zrevitalizovať nevyužívaný priestor záhrady pred hlavným vchodom budovy B a premeniť ho na Senzorickú Záhradu. Podarilo sa nám získať grant a projekt do značnej miery zrealizovať.

Ďakujeme Nadácii ČSOB za túto možnosť. Tiež patrí poďakovanie dobrovoľníkom z projektu Naše mesto a p. Korčokovi, ktorí nám pomohli vykopať základy pre senzorický chodník. Tiež ďakujeme Václavovi Petrášovi za odborné vedenie v duchu permakultúry.

Podarilo sa nám toto: osadili sme altánok, vysadili 5 ovocných stromov, množstvo jedlých a okrasných kríkov, vytvárame senzorický chodník pre chôdzu naboso, osadili drevený hrací prvok – kladinu, zakúpili drevené lavičky, vyrobili vyvýšené záhony pre pestovanie zeleniny a iných rastlín.

Záhrada už teraz slúži našim klientom ako pracovno–relaxačná zóna. Je to forma aktivizácie klientov prostredníctvom práce v záhrade, práce v drevárskej dielni, učenie novým zručnostiam, tiež zmysluplné trávenie času – starostlivosť o priestor, zodpovednosť. V aktívnej zóne budeme prostredníctvom rôznych aktivít rozvíjať pracovné zručnosti ako je hrabanie lístia, starostlivosť o rastliny, trhanie buriny, polievanie rastlín, kopanie zeminy, práca s fúrikom, sadenie a starostlivosť o rastliny, zber úrody a plodov, zber liečivých byliniek, ich následné sušenie a skladovanie, varenie čaju a pod. V relaxačnej zóne bude priestor na relax a oddych na čerstvom vzduchu, prechádzku v bezpečnom prostredí, športové aktivity a iné.

Prínosom je fyzická aj duševná aktivizácia. Učíme sa byť EKO a myslíme si, že sa nám to spoločne postupne darí.

Plnenie a realizácia našich cieľov sa tu zďaleka nekončí. Máme v pláne  zveľaďovať záhradu do najlepšej možnej miery. Chceme zlepšovať kvalitu života  našich klientov, nás i okolitej komunity.

Text a foto: projektový tím-- KONIEC OZNAMU --