Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM

1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Prednáška: Starostlivosť o ľudí s autizmom

Zverejnené na stránke: 19. októbra 2020 | Oznam zverejnil:

S radosťou Vám prinášame druhú časť zo série prednášok, ktoré vznikli v rámci projektu Farebná oslava inakosti pri príležitosti svetového dňa Downovho syndrómu, Svetového dňa epilepsie a Svetového dňa povedomia o autizme.
O čo ide?
…informačná prednáška o druhoch a formách sociálnych služieb poskytovaných pre ľudí s autizmo v DSS prof. Karola Matulaya.

Ďakujeme:
Mgr. Jana Čajágiová – riaditeľka DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a autizmom.
Mgr. Katka Hollá – liečebný pedagóg Regionálneho diagnosticko–poradenského centra pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami.

Text, video: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --