Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Prednáška: Starostlivosť o ľudí s autizmom

Zverejnené na stránke: 19. októbra 2020 | Oznam zverejnil:

S radosťou Vám prinášame druhú časť zo série prednášok, ktoré vznikli v rámci projektu Farebná oslava inakosti pri príležitosti svetového dňa Downovho syndrómu, Svetového dňa epilepsie a Svetového dňa povedomia o autizme.
O čo ide?
…informačná prednáška o druhoch a formách sociálnych služieb poskytovaných pre ľudí s autizmo v DSS prof. Karola Matulaya.

Ďakujeme:
Mgr. Jana Čajágiová – riaditeľka DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a autizmom.
Mgr. Katka Hollá – liečebný pedagóg Regionálneho diagnosticko–poradenského centra pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami.

Text, video: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --