Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí rodičia, rodinní príslušníci.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a usmernenia MPSVaR je možné ambulantnú formu opäť otvoriť, u nás od 07. 01. 2021.

S prianím zdravého a úspešného štartu sa tešíme na všetkých, ktorí sú zdraví a odhodlaní zvládnuť to s nami.

Dovoľujem si Vám ale pripomenúť, že stále platí Uznesenie vlády, z ktorého vyberám: „…B obmedzuje – B.1.17. osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 24 hodín, a to na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do zariadenia sociálnych služieb alebo zo zariadenia sociálnych služieb.“

V tejto súvislosti Vás prosím o preukázanie sa negatívnym výsledkom pri prvom nástupe Vášho dieťaťa či rodinného príslušníka do DSSpKM.

Tieto podmienky sa vzťahujú aj na klientov RCA.

Viem, že je to veľa povinností hneď na úvod, ale blýska sa na lepšie časy (už sa začíname očkovať :o), takže to už snáď vydržíme.

Naďalej platí Desatoro opatrení v DSSpKM do odvolania:
1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH PRIESTORCH,
7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

 

Výtvarný salón ZPMP

Zverejnené na stránke: 14. októbra 2020 | Oznam zverejnil:

Ako po minulé roky aj túto jeseň sme sa zúčastnili výtvarnej súťaže Výtvarný salón 2020, ktorý mal tento rok hosťovať v Bratislave. Tohtoročná téma „Miesto ktoré ti chcem ukázať“ nám tento rok naozaj sadla a z piatich prác, ktoré sme na základe obmedzenia mohli poslať, sme získali až štyri ocenenia:

Adrián Slezák cena v kategórii Kresba za obrázok TRH

           Šimon Juraj Plch cena v kategórii Maľba za prácu LETNÁ OBLOHA

            Marián Nawalany cena v kategórii Maľba za prácu POZVÁNKA NA KONCERT 

            Eva Lachová čestné uznanie za prácu MICI.

Dielko Mariána Nawalanyho POZVÁNKA NA KONCERT bolo použité aj na tohto ročný hlavný plagát.

Nedá mi však nespomenúť udelenie ďalších dvoch ocenení Občianskemu združeniu ČMELÍK, ktorého ocenení sú zároveň klientmi nášho zariadenia:

Zuzana Žákovicová získala hlavnú cenu GRAD PRIX za prácu STRATIL SA PES BONI

Tomáš Redler čestné uznanie za dielo SLNEČNICE.

Na záver už iba treba podotknúť, že sme tento rok boli napriek sťaženým podmienkam veľmi úspešní. Je to naozaj skvelý pocit. A výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme.

Vystavené diela si môžete pozrieť od 14. októbra v Dvorane Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP 33 v Bratislave

Text: R. Frešová, foto: ZPMP-- KONIEC OZNAMU --