Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Prednáška: Epilepsia a autizmus

Zverejnené na stránke: 2. októbra 2020 | Oznam zverejnil:

Prednáška vznikla v rámci projektu Farebná oslava inakosti pri príležitosti svetového dňa Downovho syndrómu, Svetového dňa epilepsie a Svetového dňa povedomia o autizme.

MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera (Klinike detskej neurológie NÚDCH v Bratislave) Vám odborne a zároveň veľmi ľudsky priblíži problematiku epilepsie, autizmu a ich vzájomného vzťahu. Dozviete sa množstvo zaujímavých informácií, napr.:
– definície (dôležité najmä pre vhľad do problematiky),
– najnovšie vedecké poznatky o autizme a epilepsii,
– epidemiológia diagnóz,
– diagnostické metód,y
– liečba,
– či môže epilepsia „zmiznúť“ v puberte,
– ako je to s liečbou Epidiolexom a CBD olejmi,
– a mnohé iné.

Ďakujeme:
MUDr. Juraj Štekláč – za odbornú spoluprácu pri organizovaní prednášky.
MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera – za šírenie osvety, prístup a starostlivosť o ľudí s epilepsiou ako aj ich rodiny.
Centrum Rodiny – za láskavé poskytnutie priestorov.
Tím ľudí z DSSpKM – za Vašu pomocnú ruku a osobný vklad.

Text, video: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --