Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do odvolania

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Prednáška: Epilepsia a autizmus

Zverejnené na stránke: 2. októbra 2020 | Oznam zverejnil:

Prednáška vznikla v rámci projektu Farebná oslava inakosti pri príležitosti svetového dňa Downovho syndrómu, Svetového dňa epilepsie a Svetového dňa povedomia o autizme.

MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera (Klinike detskej neurológie NÚDCH v Bratislave) Vám odborne a zároveň veľmi ľudsky priblíži problematiku epilepsie, autizmu a ich vzájomného vzťahu. Dozviete sa množstvo zaujímavých informácií, napr.:
– definície (dôležité najmä pre vhľad do problematiky),
– najnovšie vedecké poznatky o autizme a epilepsii,
– epidemiológia diagnóz,
– diagnostické metód,y
– liečba,
– či môže epilepsia „zmiznúť“ v puberte,
– ako je to s liečbou Epidiolexom a CBD olejmi,
– a mnohé iné.

Ďakujeme:
MUDr. Juraj Štekláč – za odbornú spoluprácu pri organizovaní prednášky.
MUDr. Gonzalo Alonso Ramos Rivera – za šírenie osvety, prístup a starostlivosť o ľudí s epilepsiou ako aj ich rodiny.
Centrum Rodiny – za láskavé poskytnutie priestorov.
Tím ľudí z DSSpKM – za Vašu pomocnú ruku a osobný vklad.

Text, video: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --