Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do odvolania

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Farebný deň

Zverejnené na stránke: 28. septembra 2020 | Oznam zverejnil:

„Čo oslavujete?“

„Prečo tam máte povešané ponožky?“

„Sú tie balóny s héliom?“

To boli otázky, s ktorými sa vo štvrtok 24. 9. 2020 pristavovali okoloidúci ľudia v záhradách DSS prof. Karola Matulaya na Lipského 13 a na Ľ. Zúbka 6.

A my sme naozaj oslavovali – krásny deň, kedy sa nám v modifikovanej podobe podarilo zrealizovať Farebnú oslavu inakosti. Deň, kedy sme si pripomenuli, že medzi nami žijú ľudia s autizmom, s epilepsiou a s Downovym syndrómom. Sú to prijímatelia sociálnych služieb nášho „domova“, pre ktorých sa snažíme vytvárať optimálne podmienky pre život v komunite, pre ich akceptovanie a bežné spolužitie s rovesníkmi. Každá zo spomínaných diagnóz má svoj symbol v spoločnosti – preto sme boli oblečení v modrom, vytvorili sme dlhého hada z ponožiek, zorganizovali sme prednášku na tému epilepsie.

Ale hlavne sme v rámci súčasných epidemiologických opatrení strávili príjemné dopoludnie na čerstvom vzduchu, deti sa zabavili pri veľkých bublinách, veľkom pestrofarebnom terapeutickom padáku, hudbe a dobrej nálade.

A dospeláci sa rozprávali o podmienkach starostlivosti o ľudí so zdravotným postihnutím, v neformálnych rozhovoroch hľadali riešenia na aktuálne celospoločenské problémy.

Veríme, že o rok sa stretneme na tom istom mieste, ale v správnom čase a bez prítomnosti C….U😊

Text: J. Čajágiová, foto: B. Gvothová-- KONIEC OZNAMU --