Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do odvolania

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Pozývame Vás na farebný deň

Zverejnené na stránke: 22. septembra 2020 | Oznam zverejnil:

Farebná oslava inakosti

(pripomienka Svetového dňa Downovho syndrómu, Svetového dňa epilepsie a Svetového dňa povedomia o autizme),

ktorá bola presunutá z apríla 2020, sa predsa len uskutoční :o)

23. 09. 2020 o 17.00 h prednášky o epilepsii a autizme  v Centre rodiny v Dúbravke:

– s obmedzeným počtom prítomných na 40 ľudí

– zároveň budeme tieto prednášky vysielať online a potom budú v archíve, kde sa budú dať pozrieť.

24. 09. 2020 o 9.30 h na ihrisku DSSpKM na Ľ. Zúbka a tiež s menším počtom ľudí.

Čo už, keď nám život prináša takéto prekážky…je to skoro ako s tými diagnózami…musíme sa prispôsobiť novým podmienkam :o).

V každom prípade – ideme do toho, lebo sme presvedčení, že to má zmysel a môže to pomôcť mnohým ľuďom.

S pozdravom za realizačný tím

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

 -- KONIEC OZNAMU --