Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Návštevy v DSSpKM v čase mimoriadnej situácie

Milí rodičia, milí návštevníci.

Všetci sme radi, že návštevy našich klientov sa stali opäť bežnou súčasťou nášho života.

Napriek tomu naďalej ostávajú v platnosti určité opatrenia, ktoré vás žiadam dodržiavať:

– návštevy je potrebné zapísať do určeného hárku,

– prichádzajúcim osobám zmerať teplotu,

– návštevy sú povolené aj vo vyhradených vnútorných priestoroch,

– návštevy sa pohybujú vo vnútorných priestoroch s rúškom,

– po odchode návštevy je potrebné vydezinfikovať všetky dotykové plochy.

 Prosím, dodržiavať Domáci poriadok a návštevy ukončiť do 20.00 hod.

Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Usmernenie k umožneniu návštev v zariadeniach sociálnych služieb s pobytovou formou od 3. júna 2020 (8. júna 2020).

Odporúčame prečítať :o)

Zverejnené na stránke: 6. júla 2020 | Oznam zverejnil:

Rozhovor s našou kolegyňou Ľubkou Beliančinovou o jej misii v DSS Pezinok si môžete prečítať v najnovšou vydaní Dúbravských novín na s. 17 :o)-- KONIEC OZNAMU --