Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Dôležitý oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Zverejnené na stránke: 4. júna 2020 | Oznam zverejnil:

Oznamujeme, že na základe usmernenia hlavného hygienika, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Bratislavského samosprávneho kraja bude

DSSpKM opäť poskytovať ambulantnú formu sociálnej služby od 08. 06. 2020

a týždennú pobytovú formu sociálnej služby od 15. 06. 2020

v domove sociálnych služieb i v špecializovanom zariadení

za dodržiavania bezpečnostných opatrení, keďže koronavírus sa zo Slovenska nevyparil :o)

Veríme, že sa nám podarí zabezpečiť všetky podmienky v súlade s opatreniami hlavného hygienika a nástup prebehne bez komplikácií. Ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti, buďte, prosím, zhovievaví voči zamestnancom. Aj oni sa s touto situáciou stretávajú prvýkrát.

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze – ak máte možnosť si ho doma vypísať a vytlačiť, urýchlite vstup do zariadenia. Ak nie, vypíšete ho pri vstupe.

Bližšie informácie o vstupe a priebehu služby v DSSpKM.

Ďakujem za spoluprácu a teším sa na stretnutie s Vami aj Vašimi deťmi.

S pozdravom

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

 -- KONIEC OZNAMU --