Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Dôležitý oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Oznamujeme, že na základe usmernenia hlavného hygienika, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Bratislavského samosprávneho kraja

bude DSSpKM opäť poskytovať ambulantnú formu sociálnej služby od 08. 06. 2020

a týždennú pobytovú formu sociálnej služby od 15. 06. 2020

v domove sociálnych služieb i v špecializovanom zariadení 

za dodržiavania bezpečnostných opatrení, keďže koronavírus sa zo Slovenska nevyparil :o)

Čítať celý oznam

Dôležitý oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Zverejnené na stránke: 4. júna 2020 | Oznam zverejnil:

Oznamujeme, že na základe usmernenia hlavného hygienika, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Bratislavského samosprávneho kraja bude

DSSpKM opäť poskytovať ambulantnú formu sociálnej služby od 08. 06. 2020

a týždennú pobytovú formu sociálnej služby od 15. 06. 2020

v domove sociálnych služieb i v špecializovanom zariadení

za dodržiavania bezpečnostných opatrení, keďže koronavírus sa zo Slovenska nevyparil :o)

Veríme, že sa nám podarí zabezpečiť všetky podmienky v súlade s opatreniami hlavného hygienika a nástup prebehne bez komplikácií. Ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti, buďte, prosím, zhovievaví voči zamestnancom. Aj oni sa s touto situáciou stretávajú prvýkrát.

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze – ak máte možnosť si ho doma vypísať a vytlačiť, urýchlite vstup do zariadenia. Ak nie, vypíšete ho pri vstupe.

Bližšie informácie o vstupe a priebehu služby v DSSpKM.

Ďakujem za spoluprácu a teším sa na stretnutie s Vami aj Vašimi deťmi.

S pozdravom

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

 -- KONIEC OZNAMU --