Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Milí priatelia a čitatelia.

dňom 1. apríla 2021 sa síce nekončí koronakríza, ale v našom zariadení sa napriek tomu začína niečo nové. Porušíme tým rovnováhu vo vesmíre, ale verím, že to pomôže práve k vyrovnaniu síl s koronou.

Od 1. apríla 2021 začíname poskytovať nový druh sociálnej služby – PODPORU SAMOSTATNÉHO BÝVANIA. Ide o službu, ktorá je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi. Aj ľudia so zdravotným postihnutím sú schopní pri určitej forme podpory zvládnuť túto úlohu a vyhnúť sa v budúcnosti životu v inštitúcii.

Zároveň je 1. apríl 2021 dňom ZMENY názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM je vhodnejší názov pre množstvo služieb, ktoré poskytujeme. Meno prof. Karola Matulaya naďalej ostáva našou súčasťou.

CENTRUM sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje od 01. 04. 2021 nasledovné sociálne služby:

Webové sídlo a e-mailové adresy zariadenia ostávajú zatiaľ nezmenené. A naďalej platí – veľa ľudí, veľa budov, veľa pozitívnej energie a všetko, čo je napísané za tým.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM

Návštevný poriadok v celoročnej pobytovej forme sociálnej služby        počas pandémie SARS-COV 19

Dôležitý oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Zverejnené na stránke: 4. júna 2020 | Oznam zverejnil:

Oznamujeme, že na základe usmernenia hlavného hygienika, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Bratislavského samosprávneho kraja bude

DSSpKM opäť poskytovať ambulantnú formu sociálnej služby od 08. 06. 2020

a týždennú pobytovú formu sociálnej služby od 15. 06. 2020

v domove sociálnych služieb i v špecializovanom zariadení

za dodržiavania bezpečnostných opatrení, keďže koronavírus sa zo Slovenska nevyparil :o)

Veríme, že sa nám podarí zabezpečiť všetky podmienky v súlade s opatreniami hlavného hygienika a nástup prebehne bez komplikácií. Ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti, buďte, prosím, zhovievaví voči zamestnancom. Aj oni sa s touto situáciou stretávajú prvýkrát.

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze – ak máte možnosť si ho doma vypísať a vytlačiť, urýchlite vstup do zariadenia. Ak nie, vypíšete ho pri vstupe.

Bližšie informácie o vstupe a priebehu služby v DSSpKM.

Ďakujem za spoluprácu a teším sa na stretnutie s Vami aj Vašimi deťmi.

S pozdravom

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

 -- KONIEC OZNAMU --