Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do odvolania

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Geniálny Amedeo

Zverejnené na stránke: 23. mája 2020 | Oznam zverejnil:

Milí priatelia, kolegovia, známi aj neznámi…

Časy sa menia. Či už s koronou, alebo bez nej.

A s tými zmenenými časmi sa mení aj náš život.

A náš život – to je veľa všeličoho dôležitého.

Pre DSS prof. Karola Matulaya je to v tejto chvíli určite znovuotvorenie ambulantného a týždenného pobytu, čo však zatiaľ nemá presný termín.

Na rozdiel od výstavy GENIÁLNY AMEDEO,

ktorá je už od 22. 05. 2020 sprístupnená

Kafé SCHERZ na Palisádach v Bratislave.

Mnohí túto výstavu poznáte, pre ostatných aspoň dôležitá informácia – obrazy maľovali klienti DSSpKM za podpory a asistencie terapeutov Renáty a Michala.

Všetci ste veľmi vítaní – pekne po dvojiciach alebo v rodinnom kruhu  – dáte si výbornú kávu, koláčik a niečo pre dušu – pohľad na krásne obrázky maľované s láskou, pokorou, nadšením či pre pokoj duše.

Za realizačný tím pozýva riaditeľka DSS prof. K. Matulaya

Mgr. Jana Čajágiová-- KONIEC OZNAMU --