Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Ďakovačka, priatelia ? 

Zverejnené na stránke: 21. mája 2020 | Oznam zverejnil:

Tentokrát opäť BSK – pyramída minerálok svedčí o tom, že nás v lete čakajú horúce dni ? A k tomu sme dostali viac ako 1500 rúšok… Veríme, že ich nebudeme toľko potrebovať… ?

Text a foto: J. Čajágiová-- KONIEC OZNAMU --