Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Nezastaviteľní – šport pre všetkých

Zverejnené na stránke: 20. mája 2020 | Oznam zverejnil:

Ide o projekt spoločnosti Birell, ktorého poslaním je prispievať ku kvalitnejšiemu životu ľudí so zdravotným znevýhodnením. Jeho podstata spočíva v prepojení zdravých ľudí, ktorí sa venujú rôznym športovým aktivitám s osobami so zdravotným znevýhodnením, a pomôcť im tak vyskúšať si nové aktivity, získať kontakty a tiež množstvo príjemných zážitkov. Ľudia bez zdravotného znevýhodnenia sa tak môžu venovať činnostiam, ktoré bežne vykonávajú, pričom sa pre svojho nového parťáka stanú nenahraditeľným pomocníkom na ceste za spoločnými zážitkami.

Táto inklúzia je založená na akceptovaní rôznorodosti, pokiaľ ide o pohlavie, národnosť, rasu, jazykový pôvod, sociálne pozadie, úroveň výkonu či znevýhodnenie.

Princípom projektu je, aby sa všetci zaregistrovaní používatelia snažili o prepájanie rôznych komunít  a spolu vytvárali podmienky, v ktorých môže športovať každý bez rozdielu.

Spolupracovníkom je Nadácia Pontis, ktorá v zastúpení programovou manažérkou a našou kamarátkou Maťou Čápovou nás oslovila ohľadne participácie na online diskusiách manuáloch pre športovcov, ktoré plánujú vydať. Ich obsahom má byť to, na čo sa majú zdraví športovci pripraviť, ak pôjdu na aktivitu so zdravotne znevýhodneným športovcom, aké praktické veci budú potrebovať vedieť pri konkrétnom znevýhodnení.

Napriek homeofficu a dovolenkám sa našla Monika Bárdošová, ktorá už prvú online diskusiu úspešne za sebou :o)

Či máte alebo nemáte zdravotné znevýhodnenie

a chcete sa venovať rôznorodým športovým a pohybovým aktivitám,

povzbudzujeme Vás, aby ste sa zapojili do projektu Nezastaviteľní,

a aj takto pomáhali búrať fyzické i mentálne bariéry.

Ďakovačka priatelia 👏
Dnešný deň bol opäť povzbudzujúci. Pyramída nealkoholického nápoja Birell je toho dôkazom… 😉
A pripájam aj list od nich… A ešte dôvod: Monika Bárdošová sa zúčastnila „okrúhleho stola“ na tému dobrovoľníctva a športovania s ľuďmi s postihnutím v rámci projektu “Nezastaviteľní”… nuž a firma Birell sa pridala takýmto sposobom 😉

Text a foto: J. Čajágiová-- KONIEC OZNAMU --