Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Medzinárodný deň sestier

Zverejnené na stránke: 12. mája 2020 | Oznam zverejnil:

Medzinárodný deň zdravotných sestier – takýto prívlastok má dnešný deň. Zdravotné sestry v DSSpKM ho oslávili úplne najprofesionálnejšie a najodbornejšie – urobili odbery PCR testami u pobytových klientov na Ľuda Zúbka.
Rozhodne to bola náročná operácia, ktorá si vyžadovala tímový prístup, odbornosť ale aj kolegialitu ostatných zamestnancov, opatrovateľov.
Podarilo sa!
Ja by som rada touto cestou poďakovala „našim sestrám“ za rozhodnutie, že svoj profesný život zasvätili práci v sociálnych službách, kde je viac tej ošetrovateľskej starostlivosti ako nemocničnej.
Sú pre mňa odborným partnerom, dôverujem ich rozhodnutiam, podporujem ich v ďalšom odbornom vzdelávaní, rada s nimi debatujem na všetky témy ohľadom klientov – aj o tom, ako sa cítia, či nemajú teplotu, či im chutí jesť, aj o tom, či chodiť behať s Luborom a Oliverom na ihrisko je možné v tomto koronačase, kedy je veľa činností zakázaných.
Rada si s nimi dám kávu, ale tiež sa pýtam na rozdelenie služieb či zabezpečenie zdravotnej starostlivosti cez lekárov.
Sú to proste moje/naše kolegyne, ktorým ďakujem za spoluprácu.

Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM-- KONIEC OZNAMU --