Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do odvolania

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Medzinárodný deň sestier

Zverejnené na stránke: 12. mája 2020 | Oznam zverejnil:

Medzinárodný deň zdravotných sestier – takýto prívlastok má dnešný deň. Zdravotné sestry v DSSpKM ho oslávili úplne najprofesionálnejšie a najodbornejšie – urobili odbery PCR testami u pobytových klientov na Ľuda Zúbka.
Rozhodne to bola náročná operácia, ktorá si vyžadovala tímový prístup, odbornosť ale aj kolegialitu ostatných zamestnancov, opatrovateľov.
Podarilo sa!
Ja by som rada touto cestou poďakovala „našim sestrám“ za rozhodnutie, že svoj profesný život zasvätili práci v sociálnych službách, kde je viac tej ošetrovateľskej starostlivosti ako nemocničnej.
Sú pre mňa odborným partnerom, dôverujem ich rozhodnutiam, podporujem ich v ďalšom odbornom vzdelávaní, rada s nimi debatujem na všetky témy ohľadom klientov – aj o tom, ako sa cítia, či nemajú teplotu, či im chutí jesť, aj o tom, či chodiť behať s Luborom a Oliverom na ihrisko je možné v tomto koronačase, kedy je veľa činností zakázaných.
Rada si s nimi dám kávu, ale tiež sa pýtam na rozdelenie služieb či zabezpečenie zdravotnej starostlivosti cez lekárov.
Sú to proste moje/naše kolegyne, ktorým ďakujem za spoluprácu.

Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM



-- KONIEC OZNAMU --