Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Zverejnené na stránke: 7. mája 2020 | Oznam zverejnil:

Oznamujeme Vám,

že na základe informácie zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zostáva

poskytovanie sociálnej služby ambulantnou a týždennou pobytovou formou v DSSpKM

naďalej prerušené.

O rozhodnutí Krízového štábu BSK o obnovení prevádzky Vás budeme informovať.-- KONIEC OZNAMU --