Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Dôležitý oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Oznamujeme, že na základe usmernenia hlavného hygienika, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Bratislavského samosprávneho kraja

bude DSSpKM opäť poskytovať ambulantnú formu sociálnej služby od 08. 06. 2020

a týždennú pobytovú formu sociálnej služby od 15. 06. 2020

v domove sociálnych služieb i v špecializovanom zariadení 

za dodržiavania bezpečnostných opatrení, keďže koronavírus sa zo Slovenska nevyparil :o)

Čítať celý oznam

Oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Zverejnené na stránke: 7. mája 2020 | Oznam zverejnil:

Oznamujeme Vám,

že na základe informácie zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zostáva

poskytovanie sociálnej služby ambulantnou a týždennou pobytovou formou v DSSpKM

naďalej prerušené.

O rozhodnutí Krízového štábu BSK o obnovení prevádzky Vás budeme informovať.-- KONIEC OZNAMU --