Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výpomoc pre DSS a ZpS Pezinok

Zverejnené na stránke: 27. apríla 2020 | Oznam zverejnil:

ĎAKUJEME našej kolegyni Ľubke, ktorá toho času dobrovoľne vypomáha v DSS a ZpS Pezinok.

Vďaka nášmu zriaďovateľovi BSK, riaditeľke odboru sociálnych služieb PhDr. Marici Šikovej a jej tímu na BSK a v neposlednom rade aj pracovníkom ako je Ľubka, sa situácia tam postupne zlepšuje :o)

 -- KONIEC OZNAMU --