Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Dôležitý oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Zverejnené na stránke: 10. marca 2020 | Oznam zverejnil:

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja

v rámci preventívneho opatrenia v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu bude

DSS prof. Karola Matulaya na ambulantnej a týždennej pobytovej forme

ZATVORENÝ od 11. 03. 2020 do odvolania.

 

Krízový tím BSK pod vedením predsedu BSK rozhodol o prerušení prevádzky zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré poskytujú ambulantnú formutýždennú pobytovú formu sociálnej služby od 11. 03. 2020 do odvolania.

Prerušenie prevádzky je preventívnym opatrením z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení a šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom zaznamenaných v Bratislavskom kraji, za účelom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba.

V prípade poskytovania celoročnej pobytovej formy naďalej platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb.-- KONIEC OZNAMU --