Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Dôležitý oznam pre klientov, rodičov a rodinných príslušníkov!

Zverejnené na stránke: 10. marca 2020 | Oznam zverejnil:

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR (opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z 24. 03. 2020) a zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja

v rámci preventívneho opatrenia v dôsledku rizika prenosu nového koronavírusu bude

DSS prof. Karola Matulaya na ambulantnej a týždennej pobytovej forme

ZATVORENÝ od 11. 03. 2020 do odvolania.

 

Krízový tím BSK pod vedením predsedu BSK rozhodol o prerušení prevádzky zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré poskytujú ambulantnú formutýždennú pobytovú formu sociálnej služby od 11. 03. 2020 do odvolania.

Prerušenie prevádzky je preventívnym opatrením z dôvodu zvýšeného výskytu prenosných respiračných ochorení a šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom zaznamenaných v Bratislavskom kraji, za účelom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba.

V prípade poskytovania celoročnej pobytovej formy naďalej platí zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb.

 

Podľa Nariadenia vlády č. 116 zo 7.5.2020 sa  týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadení poskytuje aj počas soboty, nedele, štátneho sviatku a ďalšieho dňa pracovného pokoja, ak sa prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby nedohodnú na jej prerušení počas obdobia trvania mimoriadnej situácie.-- KONIEC OZNAMU --