Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Oznámenie

Zverejnené na stránke: 19. decembra 2019 | Oznam zverejnil:

Vážení rodičia, rodinní príbuzní.

Prevádzka DSSpKM počas vianočných sviatkov 2019 je nasledovná:

 

ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby 

bude prerušená v dňoch 23. 12. 2019 (pondelok) až 03. 01. 2020 (piatok)

 

celoročná pobytová forma sociálnej služby bude (po dohode s rodičmi klientov)

v obmedzenej prevádzke v dňoch 24. 12. 2019 (utorok) až 01. 01. 2020 (streda)

 

Mgr. Jana Čajágiová

riaditeľka DSSpKM-- KONIEC OZNAMU --