Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Pozývame Vás

Zverejnené na stránke: 11. novembra 2019 | Oznam zverejnil:

Galéria Villa Rustica otvorená:

streda, piatok, sobota 17:00 – 19:00 h

nedeľa 10:00 – 13:00 h-- KONIEC OZNAMU --