Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

S nadáciou ČSOB

Zverejnené na stránke: 24. júla 2019 | Oznam zverejnil:

Priatelia. V uplynulých dňoch sa nám podarilo úspešne dokončiť plánované aktivity a činnosti v rámci projektu, ktorý podporila nadácia ČSOB.
VĎAKA nemu sa nám podarilo z väčšej časti revitalizovať drevársku dielňu na dôstojné miesto pre aktívne zapojenie všetkých tých, ktorým „vonia“ práca s drevom. VĎAKA nemu sa zlepšila materiálno-technická základňa dielne, podarilo sa nám vyrobiť 6 veľkých visutých záhonov, viac ako 20 vtáčích búdok pre drobné spevavce, dotvoriť samotnú drevársku dielňu… Mnohí z Vás sa VĎAKA tomuto projektu stali majiteľmi vtáčích búdok. Okrem toho sa mám podarilo vyvesiť do verejného priestoru ďalších 6 búdok.
ĎAKUJEME, nadácia ČSOB!
Opravujem úvodnú vetu. My nekončíme, naopak, všetko sa práve začína…

Text a foto: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --