Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Prevádzka DSSpKM počas leta

Zverejnené na stránke: 28. júna 2019 | Oznam zverejnil:

Vážení rodičia, rodinní príslušníci,

dovoľujem si Vás informovať o obmedzenej prevádzke DSSpKM počas letných mesiacov júl – august 2019:

ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby

zariadenie zatvorené v dňoch 22. 07. až 09. 08. 2019, 

 celoročná pobytová forma sociálnej služby

zariadenie v obmedzenej prevádzke v dňoch od 22. 07. do 04. 08. 2019.

V tomto čase budú prebiehať údržbárske a sanitárske práce a zároveň si pracovníci budú čerpať riadnu dovolenku, ktorá je pre ich fungovanie mimoriadne dôležitá.

S pozdravom

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM-- KONIEC OZNAMU --