Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Naše mesto 2019

Zverejnené na stránke: 8. júna 2019 | Oznam zverejnil:

„Mám srdce na správnom meste.“ Túto vetu sme 08. 06. 2019 mohli nielen v uliciach Bratislavy čítať na plagátoch na mnohých miestach i na tričkách ľudí, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej akcie Naše mesto organizovanej Nadáciou Pontis.

Ponukou aktivít pod názvom „Nech sa nám tu krajšie býva“ sme sa zapojili i my a tak sme v tento deň o dobrovoľníkov núdzu nemali:

Milí dobrovoľníci. ĎAKUJEME, že ste s nami strávili jeden výnimočný deň pre nás.

Veríme, že ste od nás odchádzali nielen s dobrým pocitom skvele vykonanej práce, ale i o kúsok šľachetnejší, pretože „Práca šľachtí človeka!“

ĎAKUJEME i Nadácii Pontis za podporu a celkovú organizáciu akcie Naše mesto 2019 :o)

Text: A. Forgáčová, foto: M. Ješová, I. Kubincová, J. Krupová

sdr

dav

dav

dav

dav

burst

dav-- KONIEC OZNAMU --