Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Ocenenie BSK

Zverejnené na stránke: 15. apríla 2019 | Oznam zverejnil:

Ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja v sociálnej oblasti za rok 2018

Členovia Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSK udelili

ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2018 našim dvom nomináciám:

v kategórii zamestnanec/zamestnankyňa sociálnych služieb

Judite Zolnianskej za dlhoročnú (30 r.) odbornú a kvalitnú prácu v DSSpKM

a v kategórii prijímateľ/prijímateľka sociálnych služieb

Máriovi Križanovi za výrazný posun vo svojom živote.

 

Za prácu v DSSpKM, ktorá je zásluhou nás všetkých, a ktorú si všimol niekto iný

(člen Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí BSK MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH)

dostalo ocenenie i naše zariadenie DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 🙂

ZO SRDCA BLAHOŽELÁME!!!

Slávnostné ocenenie bude udelené 16. 4. 2019 o 15-tej v reštaurácii Bivio.

Text: J. Čajágiová, A. Forgáčová, foto: archív DSSpKM-- KONIEC OZNAMU --