Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Ďakujeme :o)

Zverejnené na stránke: 19. februára 2019 | Oznam zverejnil:

ĎAKUJEME

Nadácii Televízie Markíza
za nezištný dar v podobe štyroch zostáv stolných počítačov

Aj vďaka Vám môže mať oveľa viac kolegov a prijímateľov sociálnej služby
lepší prístup k novodobým technológiám.

Spoločne tak prispejeme ku kvalitnejším sociálnym službám v našom zariadení.

Text a foto: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --