Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vianočný pozdrav

Zverejnené na stránke: 21. decembra 2018 | Oznam zverejnil:

Milí naši klienti, rodičia, rodinní príbuzní, priatelia, známi, podporovatelia.-- KONIEC OZNAMU --