Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vianoce s nami

Zverejnené na stránke: 18. decembra 2018 | Oznam zverejnil:

Vianoce s nami – aké boli tohtoročné? Nuž, boli trochu skôr, presnejšie 18. 12. 2018. No boli také naše, v našej vyzdobenej jedálni, s občerstvením a neodmysliteľným vianočným punčom. Boli spoločné – s našimi klientmi i zamestnancami a boli veselé a aj dojímavé, presne také, aké Vianoce majú byť.

Pod taktovkou nášho kolegu Erika sme si zaspievali Tichú noc a každý, kto chcel mohol od neho prevziať mikrofón a predniesť svoje vianočné prianie ostatným alebo aj zaspievať nejakú vianočnú koledu. Spoločne sme sa stíšili, keď Erik čítal vianočné posolstvo pápeža Františka.

No a keďže Vianoce sú o rozdávaní radosti, nakoniec sa rozdávali aj darčeky pre každú skupinu, a to naozaj bolo radostííí.

Také boli naše „Vianoce s nami“.

Text: I. Bezáková, foto: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --