Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Prevádzka DSSpKM počas vianočných sviatkov

Zverejnené na stránke: 14. decembra 2018 | Oznam zverejnil:

Vážení naši klienti, rodičia, rodinní príbuzní.

 

Prevádzka DSSpKM počas vianočných sviatkov 2018 je nasledovná:

 

 21.12. 2018 (piatok) bude prevádzka do 14:00 hod.

 

ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby 

zariadenie zatvorené v dňoch 24. 12. 2018 (pondelok) až 04. 01. 2019 (piatok)

 

celoročná pobytová forma sociálnej služby

zariadenie v obmedzenej prevádzke v dňoch 22. 12. 2018 (sobota) až 01. 01. 2019 (utorok)

 

Mgr. Jana Čajágiová

riaditeľka DSSpKM-- KONIEC OZNAMU --