Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Adventné tvorivé dielne

Zverejnené na stránke: 1. decembra 2018 | Oznam zverejnil:

Adventné tvorivé dielne, akcia s dlhoročnou tradíciou a komunitného charakteru, sa uskutočnili 1.12.2018. Táto aktivita v predvianočnom čase plnom nákupného zhonu sa snaží zamerať pozornosť ľudí na tradície a na nemateriálne hodnoty. Medzi návštevníkmi nechýbali samotní klienti, ich rodinní príslušníci, priatelia a podporovatelia, ale aj ľudia z blízkeho či vzdialenejšieho  okolia. Vďaka medializácii cez sociálne siete (web stránku, facebook) sa o adventných  tvorivých dielňach dozvedeli aj ľudia, ktorí nás doteraz nepoznali.

Tak ako po iné roky, aj teraz sme pre nich pripravili vianočnú atmosféru prostredníctvom voňavej čečiny, medovníkového cesta a zvuku kolied. Najviac návštevníkov bolo pri výrobe ikebán a pri pečení medovníkov. Terapeuti pripravili pre záujemcov tvorivé dielničky zamerané na výrobu vianočných ozdôb, ktoré si po zhotovení mohli zobrať so sebou. Malé deti sa veľmi tešili z maľovania na tvár a ich rodičia prispeli prianiami na spoločnom diele, ktoré počas celého vianočného obdobia bude zdobiť priestory DSSpKM.

Sponzormi tejto milej akcie boli Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Neinvestičný fond TU SME (vďaka Vašim príspevkom z 2%) i jednotlivcom, ktorí prispeli nielen finančne, ale i materiálne.

Text: J. Čajágiová, video: E. Forgáč, foto: J. Krupová

 -- KONIEC OZNAMU --