Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Gerulata Cup

Zverejnené na stránke: 13. novembra 2018 | Oznam zverejnil:

V dňoch 15. a 16. 11. 2018 sme sa zúčastnili XIX. ročníka integrovaných hier v stolnom tenise GERULATA CUP 2018 v Rusovciach. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku a ZŠ v Rusovciach, pod záštitou primátora mesta Bratislava Iva Nesrovnala a starostov obcí Rusovce, Jarovce a Čunovo.

Na tomto turnaji sa zúčastnili športovci z nášho zariadenia a to Mojmír Cikrai, Michal Hvozda a Ivana Vančová. Súťaže prebiehali v kategóriách klienti DSS a ZPB muži, ženy – bez vekového obmedzenia a žiaci špeciálnych základných škôl z Bratislavy spolu s rovesníkmi zo ZŠ v Rusovciach a zo ZŠ v Jarovciach.

Prvý deň muži súťažili v troch skupinách systémom každý s každým a ženy v jednej skupine. Postúpili sme do ďalšieho kola, ktoré sa uskutočnilo na druhý deň. Za účasť sme dostali symbolickú športovú trofej. Naši športovci sa snažili a vydali zo seba maximum, zvíťazil  športový duch a dobrá nálada. Naďalej sa budeme snažiť trénovať, aby sme mohli aj o rok reprezentovať naše zariadenie.

Text a foto:  Ľ. Beliančinová-- KONIEC OZNAMU --