Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výtvarný salón ZPMP

Zverejnené na stránke: 10. novembra 2018 | Oznam zverejnil:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, LESY SR, št. Podnik Lesnícke a drevárske múzeum, ZPMP vo Zvolene a DSS Symbia vo Zvolene usporiadali 23. ročník súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím Výtvarný salón ZPMP 2018 s témou „V krajine snov“.

Naši arteterapeuti Renata Frešová a Michal Kralovič nelenili a i tento rok do súťaže prihlásili diela našich klientov. A oplatilo sa. Odborná porota udelila ocenenie dielam našich klientov pod vedením Renaty Frešovej nasledovne:

Cena pre jednotlivcov:

Fuchs Michal, cena za pastel: Dovolenka

Hvozda Michal, cena za pastel: Sen o domácom zvieratku

Cena za stvárnenie témy „V krajine snov“:

Slezák Adrián, Sen podľa Nilsa Holgersona

Slávnostná vernisáž výstavy bude 22. 11. 2018 v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene a výstava potrvá do 10. 01. 2019.

 Text: A. Forgáčová, foto: internet-- KONIEC OZNAMU --