Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Regionálne plavecké preteky

Zverejnené na stránke: 26. októbra 2018 | Oznam zverejnil:

Jubilejný 10. ročník Regionálnych plaveckých pretekov pre ľudí s mentálnym postihnutím

Dňa 26. októbra 2018 sme sa už po desiatykrát zišli na pôde FTVŠ, aby sme sa spoločne s plavcami, trénermi, dobrovoľníkmi, podporovateľmi a inými nadšencami aktívne zúčastnili Regionálnych plaveckých pretekov. Bolo to síce po desiatykrát, no prvýkrát bez našej bývalej kolegyni – Beatky Pavelekovej, ktorá bola autorkou, hlavnou organizátorkou a dušou tohto skvelého podujatia. Pretekov sa však zúčastnila ako čestný hosť a všetkých 50 plavcov ju privítalo ohromným potleskom a nadšením. Počas pretekov sa ako športovkyňa trénerka nezaprela a svojimi radami povzbudzovala plavcov zo svojho domovského zariadenia. No veľmi sme sa potešili aj hlavnej rozhodkyni prof. Yvette Macejkovej, ktorá napriek minuloročným myšlienkam odísť a užívať si dôchodok, predsa len ešte vytrvala. Počas pretekov nezaprela v sebe ozajstnú Profesionálku ale aj  veľkého Človeka. Ponúkame Vám postrehy našich kolegýň, ktoré sa Plaveckých pretekov zúčastnili aktívne v technickom tíme prvýkrát.

Kubincová, dočasne poverená vedením Úseku diagnostiky a autizmu:

„Naši športovci, športovci z iných zariadení DSS Bratislavského kraja a iní vodní nadšenci sa aj tohto roku stretli už po 10. krát na Plaveckých pretekoch, ktoré organizuje naše zariadenie v priestoroch FTVŠ a ich bazéne. Keďže v kraji zúrila viróza, účasť síce bola menšia ako po iné roky. Okrem virózy naše podujatie náhle ohrozil aj príchod francúzskeho prezidenta do Bratislavy, keďže naši dobrovoľníci vojaci z radov prezidentskej stráže museli dať prednosť významnej zahraničnej návšteve. Našťastie nápad z hlavy nášho kolegu mal úspech a okrem študentov FTVŠ (časomeračov) sa dovalili aj dobrovoľníci z radov bratislavského Hasičského zboru. Veľká vďaka! Zhostili sa úlohy naozaj zodpovedne, všetci plavci doplávali tam, kam mali za ich hlasného povzbudzovania. Podujatie sa začalo predvedením krásneho športu Paddle Board, ktorý si mohli vyskúšať aj štyria naši plavci a, veruže, sa im darilo. Pádlovali s hrdosťou vpred, poniektorí aj doprava či doľava. Na stupienkoch slávy za blýskania fotoaparátu boli odmenení tí najlepší medailami zo vzácneho kovu, diplomom a vecnými cenami. Skrátka neostal nikto. Krásne medaily vyrobené v našej keramickej dielni ozdobili ich športové hrude. Už teraz sa tešíme na ďalší rok a nové plavecké rekordy!“

Bartovičová, vedúca Úseku zdravotnej starostlivosti:

„Plavecké preteky – na moje prekvapenie to bol dlho očakávaný deň pre mnohých súťažiacich. Výborná organizácia pretekov prispela k nekomplikovanému priebehu súťaže, čo významne zvyšovalo jej úroveň. Súťažiaci sa realizovali „ostošesť“, vynakladali maximálne úsilie na dosiahnutie čo najlepšieho časového výsledku, lebo išlo o veľa. Bola to súťaž, do ktorej sa zapojili aj iné zariadenia z celého Bratislavského kraja. Preto sa každý snažil vydať zo seba čo najviac, aby úspešne reprezentoval aj seba, aj zariadenie, v ktorom žije. Túžba po medailách, vecných daroch a získanie významnej prestíže oproti iným DSS bola hnacím motorom. Súťažiaci aj napriek svojim zdravotným znevýhodneniam podávali úctyhodný výkon. Radosť na stupňoch víťazov bola neopísateľná. A, samozrejme, aj zaslúžená. Hoci je na jednej strane za realizáciou takéhoto výsostne zmysluplného, humánneho projektu veľa času, energie, odriekania a obety organizátorov, zas na strane druhej prispieva k radostnému športovému vyžitiu všetkých zúčastnených, najmä tých, ktorí vďaka svojim handicapom ťažšie zdolávajú všednosť mnohých dní.“

                    Text: I. Bezáková (vedúca Úseku výchovy a sociálnej rehabilitácie), foto: J. Krupová-- KONIEC OZNAMU --