Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Muzikoterapia s K-centrom

Zverejnené na stránke: 16. októbra 2018 | Oznam zverejnil:

Naše deti hudbu milujú. Hlučnú, tichú, rýchlu, pomalú, …
Najlepšia odmena pre ne je pesnička alebo hra na hudobnom nástroji.
Takýto deň si deti na Úseku diagnostiky a autizmu užili v spoločnosti muzikoterapeutov Mgr. Zuzany Rajčániovej a PhD. Mgr. Mariána Gliganiča z K-centra, ktorí 16.10.2018 prišli medzi nás a v rámci ich projektu pripravili našim najmenším muzikoterapeutické dopoludnie. Spoločne v malých skupinkách, ale aj individuálne, jednotlivo vnímali hudobný „rozhovor“. Terapeuti citlivo reagovali na potreby detí, jemne ich sprevádzali hudobnými polhodinkami, keď prostredníctvom hudby a rytmicko – pohybových aktivít spojili naše  svety.

Text a foto: I. Kubincová, Z. Árvayová-- KONIEC OZNAMU --