Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Prvé miesto v plávaní v Trenčíne!

Zverejnené na stránke: 13. októbra 2018 | Oznam zverejnil:

Dňa 13. 10. 2018 sa náš Janko Korčok zúčastnil Veľkej ceny primátora mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže 2018, a to 3. Majstrovstiev Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom.

V dvoch disciplínach – 100 m voľný spôsob M-S Downov syndróm starší dorast a 100 m voľný spôsob starší dorast – zaplával najlepší čas a teda získal dve prvé miesta.
Gratulujeme!!!

Text a foto: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --