Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Pozvánka na plavecké preteky

Zverejnené na stránke: 8. októbra 2018 | Oznam zverejnil:

Milí milovníci plávania.

Pravidlá-- KONIEC OZNAMU --