Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Hlavná cena na Radničkiných trhoch!!!

Zverejnené na stránke: 22. septembra 2018 | Oznam zverejnil:

V dňoch 21. a 22.9.2018 sme sa zúčastnili  prezentačno-predajných trhov  na Primaciálnom námestí. Náš stánok prekvital kvietkami v rôznych podobách a materiáloch. Preto sme boli v neustálom obliehaní fotografov. Veľký záujem bol o tričká, koberce, hrnčeky, magnetky a samozrejme hodiny.

Najväčší úspech ako aj  hlavné ocenenie nám priniesli „dominové hodiny“ z textilnej dielne!!!-- KONIEC OZNAMU --