Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Búdky, ktoré majú príbeh…

Zverejnené na stránke: 12. septembra 2018 | Oznam zverejnil:

Búdky, ktoré majú príbeh. Sú prácou, terapiou i radosťou.

…úvodné slová článku v Dúbravských novinách č. 8-9/2018 na str. 7 o vtáčích búdkach, ktoré vznikajú v našej drevárskej dielni.

 Príjemné čítanie :o)-- KONIEC OZNAMU --