Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výlet na Počúvadlo

Zverejnené na stránke: 10. augusta 2018 | Oznam zverejnil:

Opäť sme sa po krásnych zážitkoch z roku 2017 rozhodli výletovať s našimi “ročákmi“ pri banskoštiavnickom tajchu Počúvadlo. V chate West sme strávili 6 zážitkov plných dní od 04. do 09. augusta 2018. Cesta (tam aj späť) prebiehala v poriadku, trvala aj s prestávkami necelé tri hodiny. Voľný čas sme trávili pestrými prechádzkami po okolitej prírode, navštívili sme Ranč Nádeje, Kaštieľ v Svätom Antone. Každý deň sme sa slnili a kúpali v Počúvadlianskom jazere a ani tento rok sme nezabudli využiť vodné bicykle. Terasa a záhrada pri chate umožnili rovnako plnohodnotné trávenie relaxačných chvíľ,  opekanie dobrôt na ohni, varenie kotlíkového gulášu, ktorý nám s láskou navaril náš pán šofér, či diskotéku J

Výlet hodnotíme veľmi pozitívne. Čerstvý vzduch, veľa pohybu, dobrá nálada a v neposlednom rade súdržný kolektív dokázali opäť vyčarovať každému prijímateľovi úsmev na tvári. My sme sa, podobne ako minulý rok presvedčili, že podobné aktivity majú zmysel!

Text a foto: Z. Knézelová-- KONIEC OZNAMU --