Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Na známosť sa všetkým dáva…

Zverejnené na stránke: 12. júla 2018 | Oznam zverejnil:

Vážení rodičia, rodinní príbuzní.

 

Počas letných mesiacov júl – august 2018 bude DSSpKM fungovať v obmedzenej prevádzke nasledovne:

 

ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby zariadenie zatvorené v dňoch 16. 07. – 03. 08. 2018

 

celoročná pobytová forma sociálnej služby zariadenie v obmedzenej prevádzke v dňoch 16. – 29. 07. 2018.

V prípade potreby zabezpečenia sociálnej služby pre svoje dieťa počas tohto obdobia 

kontaktujte vedúcu Úseku zdravotnej starostlivosti DSSpKM, Mgr. Zuzanu Bartovičovú.

 

Prajeme Vám pekné prežitie letných dní :o)

 -- KONIEC OZNAMU --