Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Na známosť sa všetkým dáva…

Zverejnené na stránke: 12. júla 2018 | Oznam zverejnil:

Vážení rodičia, rodinní príbuzní.

 

Počas letných mesiacov júl – august 2018 bude DSSpKM fungovať v obmedzenej prevádzke nasledovne:

 

ambulantná a týždenná pobytová forma sociálnej služby zariadenie zatvorené v dňoch 16. 07. – 03. 08. 2018

 

celoročná pobytová forma sociálnej služby zariadenie v obmedzenej prevádzke v dňoch 16. – 29. 07. 2018.

V prípade potreby zabezpečenia sociálnej služby pre svoje dieťa počas tohto obdobia 

kontaktujte vedúcu Úseku zdravotnej starostlivosti DSSpKM, Mgr. Zuzanu Bartovičovú.

 

Prajeme Vám pekné prežitie letných dní :o)

 -- KONIEC OZNAMU --