Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Záhradná slávnosť (2018)

Zverejnené na stránke: 29. júna 2018 | Oznam zverejnil:

Začiatok letného oddychu si už len ťažko vieme predstaviť bez spoločného stretnutia klientov, zamestnancov, rodičov, rodinných príbuzných, priateľov… na záhradnej slávnosti v našej záhrade. Tentokrát 29. júna 2018. Keďže počas roka máme len minimálne možnosti na stretnutia, táto akcia sa stala aj jedinečnou príležitosťou užiť si spoločenstvo plnými dúškami. Kto mal chuť a mohol, prišiel tematicky oblečený podľa zadanej témy „Niečo z histórie…“

Síce ešte nie historicky, no veríme, že sa to stane milou tradíciou každej záhradnej slávnosti v budúcnosti, ale po prvýkrát sme hrdo udelili ocenenie klientovi, zamestnancovi a rodičovi.

Ocenenou klientkou bola Ivana Vančová za veľké úsilie pri práci, ochotu pomáhať všetkým a všade, za reprezentáciu zariadenia.

Ocenenou zamestnankyňou bola Anička Huťová za dlhoročnú prácu v DSSpKM, vedenie odborov, za ľudský prístup k rodičom, klientom a kolegom.

A ocenený rodičom bol in memoriam p. Alfréd Hudl za 35 rokov aktívnej spolupráce s DSSpKM.

Špeciálne poďakovanie zamestnancov dostala aj Janka Čajágiová za odvahu prijať novú výzvu.

Program nám spestrilo aj tanečné vystúpenie dievčat z tanečného krúžku pod vedením Betky Tulisovej (apropo, kroje pochádzajú z jej dielne v spolupráci s Táňou Hudákovou), šermiarske vystúpenie manželov Michala a Moniky Holkovičovcov z OZ SIRIUS – skupina šermu historickými zbraňami a zabaviť sme sa mohli i pri vyrábaní bublín všakovakej veľkosti z vlastnej dielne.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, všetkým zúčastneným i všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sa táto slávnosť mohla uskutočniť. Tešíme sa opäť o rok a veríme, že nás bude stále viac… 🙂

Text: A. Forgáčová, E. Forgáč, foto: A. Ščepánková-- KONIEC OZNAMU --