Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Dôležitý oznam!

Zverejnené na stránke: 5. júna 2018 | Oznam zverejnil:

Milí klienti, rodičia a rodinní príslušníci,

dovoľujem si Vám oznámiť, že

12. 06. 2018 od 8:30 do 13:30 h

bude  prerušená dodávka elektriny a teplej vody v budovách na Lipského.

Z toho dôvodu budeme mať na desiatu balený croissant + džús 0,25 l,

na obed (zamestnanci aj klienti) bagetu + minerálka 0,3 l,

na olovrant ovocie.

 Klientov, ktorí dňa 12. 06. 2018 nebudú v našom zariadení, prosím,

odhlásiť do 08. 06. 2018 do 12:00 h u vedúcej kuchyne p. Orthovej.

Ďakujem za pochopenie.

 

Mgr. Jana Čajágiová-- KONIEC OZNAMU --