Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Desatoro opatrení v DSSpKM od 01. 09. do 30. 09. 2020

  1. za každého klienta, ktorý nebol v zariadení dlhšie ako 2 týždne, je povinný jeho rodič alebo zákonný zástupca, vyplniť ČESTNÉ PREHLÁSENIE o bezinfekčnosti,
  2. VSTUP RODIČOV DO BUDOVY je zrušený, resp. obmedzený, na nevyhnutné minimum = odovzdať a prebrať dieťa pri dverách,
  3. v prípade vstupu do budovy – pohybovať sa len s rúškami a po použití dezinfekcie na ruky,
  4. pravidelné meranie teploty prichádzajúcim klientom – nemusí byť hneď pri vstupe,
  5. dezinfikovanie priestorov a permanentné využívanie germicídnych žiaričov počas dňa,
  6. ZÁKAZ NÁVŠTEV na celoročnom pobyte VO VNÚTORNÝCH  PRIESTORCH,
  7. obmedzenie odchodov klientov na celoročnom pobyte do domácej starostlivosti,
  8. zberné skupiny – ostávajú podľa rozhodnutia vedúcich úsekov,
  9. klienti z celoročného pobytu budú naďalej dochádzať na Lipského,
  10. zdravý rozum a ohľaduplnosť ešte nikoho nezabili – tak to určite zvládneme aj my!

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka DSSpKM

Dôležitý oznam!

Zverejnené na stránke: 5. júna 2018 | Oznam zverejnil:

Milí klienti, rodičia a rodinní príslušníci,

dovoľujem si Vám oznámiť, že

12. 06. 2018 od 8:30 do 13:30 h

bude  prerušená dodávka elektriny a teplej vody v budovách na Lipského.

Z toho dôvodu budeme mať na desiatu balený croissant + džús 0,25 l,

na obed (zamestnanci aj klienti) bagetu + minerálka 0,3 l,

na olovrant ovocie.

 Klientov, ktorí dňa 12. 06. 2018 nebudú v našom zariadení, prosím,

odhlásiť do 08. 06. 2018 do 12:00 h u vedúcej kuchyne p. Orthovej.

Ďakujem za pochopenie.

 

Mgr. Jana Čajágiová-- KONIEC OZNAMU --