Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Športové hry (2018)

Zverejnené na stránke: 30. mája 2018 | Oznam zverejnil:

Tak ako každý rok, aj tento nesmeli v našom zariadení chýbať obľúbené športové hry. V stredu 30. mája 2018 sme si opäť raz zašportovali, zabehali, zaskákali a dobre sa zabavili. Samozrejme nesmela chýbať výborná muzika a skvelá nálada.

Športu zdar prišli povedať aj naši kamaráti z ostatných zariadení v pôsobnosti BSK. Zanietenosť pre hru tu rozhodne nechýbala a tí najlepší z najlepších sa dočkali vytúženej medaily. Podporiť a popriať veľa úspechov prišiel aj starosta mestskej časti Dúbravka, pán M. Zaťovič, naša bývalá pani riaditeľka, E. Kruzslíková, a terajšia vedením poverená pani riaditeľka, J. Čajágiová.

Súťažilo sa v rôznych disciplínach od behu cez prekážky, hod loptou do diaľky, bicyklovanie až po skok do diaľky. Pre deti a menej zdatných športovcov boli pripravené zábavné hry, ako napríklad ťahanie autíčka, stavanie veže z kociek, triedenie loptičiek podľa farieb, vešanie prádla alebo hádzanie loptičiek. Všetci zúčastnení ukázali, že majú športového ducha a snažili sa vydať zo seba to najlepšie. Občas do toho zapojili aj nás, zamestnancov, vďaka čomu sme s nimi aj my mohli zdieľať ich športové nadšenie. Poslednou súťažou bola tradičná Matulayova míľa, ktorá sa beží na počesť prof. Karola Matulayho. Do nej sa zapojili nielen všetci súťažiaci, ale aj zamestnanci, dobrovoľníci a vojaci. Ocenila ich samotná dcéra p. Matulaya, p. Matulayová.

Víťazi si odniesli domov medaily a neopísateľný pocit víťazstva. Ostatní súťažiaci zas krásne spomienky na deň plný zábavy a športu prežitý spolu s kamarátmi. Súťažami sa však všetko neskončilo, práve naopak zábava sa naplno rozprúdila na záverečnej diskotéke. Všetci sa po namáhavom dni skvelo zabavili a zatancovali si. Šťastie a dobrá nálada sa niesli v každom rytme a tanečnom kroku.

Samozrejme, na záver sa patrí poďakovať a to najmä Erikovi Forgáčovi za výborne zvládnutú organizáciu a priebeh celého podujatia. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom študentom Pedagogickej a sociálnej akadémie na Bullovej ulici, ktorí si našli čas a prišli nás podporiť, vojakom Čestnej stráže prezidenta Slovenskej Republiky za ich pomoc a asistenciu pri súťažiach. Veľká vďaka patrí aj všetkým rodičom našich klientov za ich pomoc a neúnavné povzbudzovanie, ktoré nám dodalo silu súťažiť a víťaziť, i našim zamestnacom, bez ktorých pomoci a ochoty by sa toto podujatie nepodarilo zorganizovať.  A na záver naša vďaka patrí aj pani kuchárkam, za vynikajúci obed, na ktorom sme si všetci pochutili.

Dúfame, že o rok sa opäť budeme môcť stretnúť a užiť si naplno tento športový deň.

Text: T. Jakubová, foto: J. Krupová, vojaci ČSPSR-- KONIEC OZNAMU --