Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Raňajky s arte (2018)

Zverejnené na stránke: 24. mája 2018 | Oznam zverejnil:

Už II. ročník neformálneho stretnutia priaznivcov a záujemcov o arteterapiu a umenie, ktorý nadväzuje na výstavu Geniálny Amedeo, sa konal 17. 5. 2018 v priestore kaviarne Scherz. Tiché prostredie v ktorom sa v šere pri káve môžeme pozdieľať o svojich skúsenostiach s umením a terapeutickou prácou nám vyhovuje.

Seminár si dáva za úlohu vytvoriť priestor pre stretnutia ľudí ktorí sa venujú arteterapii, umeniu a vytvoriť základ pre platformu, ktorá sa vzájomne informuje o aktivitách súviasiacich z rôznymi podobami umeleckej tvorby s ľuďmi s mentálnym postihnutím a s poruchami autistického spektra a možnosť prezentovať svoju činnosť.

O rôznych podobách umenia a tvorbe ľudí s mentálnym postihnutím rozprávali viacerí účastníci, ktorá sa profesionálne venujú pedagogickej práci a arteterapii:

Mgr. Ondrej Molitoris porozprával o svojich skúsenostiach s využitím muzikoterapie vo svojej práci,

Dr. Katarína Minichová rozprávala zaujímavé postrehy z práce OZ Krídla a popretkávala ich zaujímavými video-výstupmi,

Mgr. Daniela Korychová nám podrobne predstavila tvorbu a spôsoby výtvarnej práce so svojimi žiakmi v ŠZŠ s MŠ,

Renáta Frešová nám predstavila práce niekoľkých klientov, ktorí sa za posledný rok zlepšili vo svojej výtvarnej práci aj vďaka jej pomoci,

Vladimír Kordoš veľmi zaujímavo porozprával o fenoméne art-brut, arteterapii a o svojej dlhoročnej práci v tejto oblasti,

Mgr. Michal Kralovič stručne som vykreslil spôsob arteterapeutickej práce s dospelým autistom, teda súčinnosť vzťahu a tvorby v bezpečnom prostredí,

Mgr. Erik Forgáč predstavil ergoterapeutický prístup tvorby spájajúci v sebe jednoduchú manuálnu prácu s užitočným výsledným  produktom – obydlím pre hniezdiace vtáky.

K tomu všetkému sa podávalo občerstvenie v podobe osviežujúcich nápojov, kávy a koláčov.

Text:  M. Kralovič, foto: E. Forgáč-- KONIEC OZNAMU --