Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Komunita komunite alebo My Vám po druhýkrát

Zverejnené na stránke: 23. mája 2018 | Oznam zverejnil:

Vešanie búdok na ihrisku Nejedlého v Dúbravke

„Zapojili sme sa do projektu s ihriskom. Vyrobili sme v drevárskej dielni búdky pre vtáčiky. Tie sme vyrábali my. Darovali sme ich deťom na ihrisku. Sú na stromoch, pekne visia. Prišiel aj starosta a rozprával sa s nami. Mala som džúsik, ktorý nám pripravili tety z ihriska. Bol mňam, aj lízatká. Cítila som sa tam dobre. Vtáčiky už majú svoj pekný domček v Dúbravke. Akcia sa mi páčila a rada pôjdem znova, aj búdku urobiť. Ďakujeme. „

Lucka Kovárová (TxD)

„Sme boli na ihrisku, sme veľmi radi, že sme im tie búdky mohli dať, pre vtáčiky. Cítil som sa veľmi fajn, lebo sme tie búdky robili. A že sme na ihrisku nechali svoje dielo. Privítali nás s hostinou a boli na nás veľmi milí. Prenášal som rebrík a hľadali sme klinec, nevedeli sme ho nájsť, a asi sa aj našiel. Nech sa tam uhniezdia vtáčiky. Chceme ešte ďalej vyrábať búdky a niekde ich zavesiť, aby mali aj druhí radosť z toho, potešenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Erik je veľmi milý, že to s nami robí a má trpezlivosť. Ďakujeme.“

Mojko Cikrai, Janko Procházka (skupina G)

Text a foto: J. Orosziová-- KONIEC OZNAMU --