Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Pozývame Vás v máji

Zverejnené na stránke: 25. apríla 2018 | Oznam zverejnil:

Milí priatelia.

Srdečne Vás pozývame na ďalší ročník predajnej výstavy z našej tvorby pod názvom Geniálny Amedeo.-- KONIEC OZNAMU --