Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výlet na Sandberg (2018)

Zverejnené na stránke: 15. apríla 2018 | Oznam zverejnil:

Milí naši čitatelia.

Nachádzame sa na Sandbergu (Devínska Nová Ves) a Miško Fuchs nám povie kto tu je:

„Majka, Mojko, Biba, Terazka, Majka, Adrián, Janka, Robko, Sandra, Danka, Alenka.“

Zisťovali sme, čo sa im dnes páčilo:

Mojmír: „Mne sa dneska páčilo …  tie chrobáčiky Májky, pekná príroda, stromy rozkvitnuté, nádherné, okolie a ešte sa mi páčil labyrint.“

Bibka: „Jedlo, voda, krajina.“

Robko: „Fúka a páčilo sa mi komáriky.“

Majka: „Rieky, plávať.“

Michal: „Stromy, mraky, slnko, voda, stromy, Rakúsko.“

Adrián: „ Kamene, rozkvitnuté kvety, stolice, na ktorých sedíme, náš hrad Devín.“

  1. apríl 2018

Text: všetci účastníci, foto:  A. Ščepánková, J. Farkašová

 -- KONIEC OZNAMU --