Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

(Po)veľkonočná diskotéka (2018)

Zverejnené na stránke: 4. apríla 2018 | Oznam zverejnil:

04. 04. 2018 sme sa v našej jedálni takto (po)veľkonočne pozabávali :o)

Text: A. Forgáčová, foto: E. Forgáč

 -- KONIEC OZNAMU --