Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Na známosť sa všetkým dáva!

Zverejnené na stránke: 3. apríla 2018 | Oznam zverejnil:

Milí naši klienti, rodičia, rodinní príbuzní, priatelia, známi, podporovatelia.

Dlho sa o tom šuškalo, potom verejne hovorilo. A aj keď sme si mysleli, že si to nakoniec rozmyslí, nestalo sa tak.

Naša pani riaditeľka, Ing. Edita Kruzslíková,

po 20-tich rokoch a 5-tich mesiacoch ukončila riaditeľské účinkovanie k 31. 03. 2018.  

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle ustanovenia § 4 Zákona č.552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a dodatkov dňom 01. apríla 2018

dočasne poveril výkonom funkcie riaditeľky – štatutárneho orgánu organizácie DSSpKM

Mgr. Janu Čajágiovú (vedúcu úseku diagnostiky a autizmu DSSpKM).

Odišiel kráľ!

Nech žije kráľ!-- KONIEC OZNAMU --