Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Výberové konanie na pozíciu vedúcej/vedúceho úseku ekonomiky

Zverejnené na stránke: 16. februára 2018 | Oznam zverejnil:

Riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Vedúca/vedúci úseku ekonomiky

 

ℹ.Stiahnuť dokument Výberové konanie na vedúceho úseku ekonomiky vo formáte PDF
ℹ.Stiahnuť dokument Výberové konanie na vedúceho úseku ekonomiky vo formáte DOCX

 

 

Požadované predpoklady:

alebo

 

Náplň práce:

 

Termín nástupu: 1. apríla 2018 alebo dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – vedúca/vedúci úseku ekonomiky – neotvárať“ najneskôr do 28. februára 2018 do 16.00 hod. na adresu:

DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13

841 01 Bratislava

 

Kontaktná osoba: Edita Kruzslíková – riaditeľka

Tel: 0903 421 219, mail: kruzslikova@dsspkm.sk

 

 -- KONIEC OZNAMU --