Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Volám sa Luky

Zverejnené na stránke: 26. januára 2018 | Oznam zverejnil:

volám sa Luky.

rád píšem na počítači. mám aj svoj mail.

Robím aj v drevárskej dielni, vyrábam búdky pre vtáky. Na logopédii cvičím reč  v utorok chodím do skupiny G –na muzikoterapiu, hrám na hrkálku a spievam.

Hrávam aj na elektrický bubon. Viem si ho sám zapnúť. Vo štvrtok chodím maľovať do ateliéru.

Luky (skupina F)-- KONIEC OZNAMU --