Centrum sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Vianočné prianie

Zverejnené na stránke: 22. decembra 2017 | Oznam zverejnil:

 

„Nech sa všetka starosť zruší,

nech zavládne pokoj v duši.

Čo bolelo, nech sa zhojí,

čo tešilo, nech sa zdvojí.

Lásku, šťastie, žiadne hádky,

pohodu a krásne vianočné sviatky.

Nech Vás láska v náručí objíma

a Nový rok sa v srdci začína.“

 

klienti a zamestnanci DSS prof. Karola Matulaya-- KONIEC OZNAMU --