Domov sociálnych služieb
prof. Karola Matulaya
pre deti a dospelých

Mikulášska diskotéka (2017)

Zverejnené na stránke: 7. decembra 2017 | Oznam zverejnil:

Večer po zotmení sa často prechádzal ulicami a pozoroval ľudí za oknami. Keď videl chudobnú rodinu s deťmi, ktorým rodičia nevedeli dať nič na večeru, do obloka im vložil jedlo, hračky i niekoľko mincí. Práve tu niekde vznikla pekná tradícia obdarúvania. Nie náhodou pripadla na sviatok svätého Mikuláša, 6. decembra. Tým „obdarúvačom“ bol totiž samotný biskup Mikuláš.

07. decembra 2017 sme si Mikulášovo srdce pripomenuli aj my. Tejto roly sa veľmi dobre zhostila naša p. riaditeľka, ktorá svojím slovom i sladkým prekvapením potešila každého klienta i zamestnanca. Radosť z obdarovania vyústila do tancovania, skákania, vykrúcania,…každý si prišiel na svoje, keď začali hrať „tú jeho“.

Text: A. Forgáčová, foto: J. Farkašová-- KONIEC OZNAMU --